STROJ SITMA 750 - linija za omatanje 2, 1989. godina